top of page

Όροι αγορών και χρήσης προϊόντων Geopsis

Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τους όρους αγοράς και χρήσης των προϊόντων μας καθώς και της πολιτικής επιστροφών. Παρακάτω και εφεξής, ο όρος Geopsis χρησιμοποιείται για να υποδηλώσει την Geopsis Maps & Guides of Greece που εκπροσωπείται νόμιμα από τον κ. Ελευθέριο Τσουρή, καθώς και οποιονδήποτε υπάλληλο, στέλεχος, ή συνεργάτη της. Τελευταία ενημέρωση 10/12/2023


Έντυπα Προϊόντα
Παρακαλούμε πριν προχωρήσετε στην αγορά των έντυπων προϊόντων της Geopsis, διαβάστε τους όρους χρήσης τους. Η αγορά των προϊόντων της Geopsis από τον διαδικτυακό τόπο της, είναι αγορά λιανικής φύσεως και αφορά προσωπική χρήση αυτών, συνεπάγεται δε την πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων χρήσης. Για χονδρική αγορά και μεταπώληση / διάθεση παρακαλούμε επικοινωνήστε στο info@geopsis.com. Πνευματικά δικαιώματα εργασίας τρίτων που τυχόν συμπεριλαμβάνεται στα έντυπα προϊόντα, αναγράφονται πάντοτε σε ειδικό χώρο πάνω σε αυτά με το όνομα του Δημιουργού ή άλλο λεκτικό. Για την προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας της Geopsis τα έντυπα προϊόντα της ενσωματώνουν τυπογραφικά ίχνη που αποδεικνύουν την ταυτότητα του έργου, και αποτελούν νομικά τεκμήριά της. Απαγορεύεται η αντιγραφή μέρους των έντυπων προϊόντων της Geopsis, με οποιοδήποτε μέσο ή για οποιαδήποτε χρήση, η αναπαραγωγή και πώληση και γενικά οποιαδήποτε εμπορική εκμετάλλευση, ή δημοσίευση, χωρίς την έγγραφη άδειά της. Οποιαδήποτε παραβίαση των δικαιωμάτων της Geopsis θα διώκεται σύμφωνα με την ευρωπαϊκή και ελληνική νομοθεσία περί πνευματικής ιδιοκτησίας. 


Ψηφιακά Προϊόντα 
Παρακαλούμε πριν προχωρήσετε στην αγορά των έντυπων προϊόντων της Geopsis, διαβάστε τους όρους χρήσης τους. Τα ψηφιακά προϊόντα της Geopsis είναι α) ψηφιακοί χάρτες και β) ψηφιακά βιβλία (eBooks). 
Α) Οι ψηφιακοί χάρτες. Παρέχονται μέσω της πλατφόρμας ‘Avenza Maps’, εφαρμογής Καναδικής Εταιρίας με την επωνυμία Avenza Systems Inc., για κινητά τηλέφωνα και tablets. Η αγορά των ψηφιακών προϊόντων της Geopsis εκτελείται μέσω της εφαρμογής Avenza Maps και ως εκ τούτου διέπεται από τους κανονισμούς καθώς και πάσης φύσεως νομικούς περιορισμούς της εταιρίας παροχής της εφαρμογής Avenza Maps. Ο χρήστης κατανοεί ότι για οποιοδήποτε τεχνικό πρόβλημα συναντήσει κατά τη χρήση της εφαρμογής, αρμόδια να το επιλύσει είναι αποκλειστικά η εταιρία-πάροχος της εφαρμογής και όχι η Geopsis, που ουσιαστικά αποτελεί πάροχο χαρτών εντός της πλατφόρμα - εφαρμογής της Avenza Systems Inc. Μοναδική εξαίρεση αποτελεί τυχόν πιθανό πρόβλημα με την χαρτογραφική προβολή / “γεωαναφορά” των ψηφιακών χαρτών, περίπτωση στην οποία η Geopsis δεσμεύεται να ενεργήσει άμεσα προκειμένου ο χρήστης να λάβει διορθωμένο αρχείο χάρτη. 
Β) ψηφιακά βιβλία (eBooks). Τα ψηφιακά βιβλία Geopsis διατίθενται αποκλειστικά μέσω του ιστοτόπου www.geopsis.com. Τα ψηφιακά βιβλία Geopsis ενσωματώνουν ψηφιακά ίχνη όπως το ονοματεπώνυμό και το email σας του αγοραστή, καθώς και ψηφιακά ίχνη που δεν φαίνονται, όπως κρυπτογραφημένα pixels σε εικόνες και υδατογραφήματα. Ο διαμοιρασμός των ψηφιακών βιβλίων Geopsis με οποιονδήποτε τρόπο ή μέσο, για οποιονδήποτε λόγο ή σκοπό, δεν επιτρέπεται σύμφωνα με τους νόμους του ελληνικού Κράτους, της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και σύμφωνα με παγκόσμιους νόμους για την προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας. Τα ψηφιακά ίχνη που ενσωματώνονται στα ψηφιακά βιβλία Geopsis μπορούν να οδηγήσουν στον αρχικό αγοραστή ο οποίος και καθίσταται υπόλογος σε περίπτωση παράνομου διαμοιρασμού, αντιγραφής ή εμπορικής χρήσης.


Υπηρεσίες / Ψηφιακές Υπηρεσίες 
Η Geopsis διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί ή να καθυστερήσει για εύλογο χρονικό διάστημα, την παροχή υπηρεσιών που προσφέρονται στον διαδικτυακό της τόπο, για διάφορους λόγους όπως επί παραδείγματι για λόγους ανωτέρας βίας. 


Αποποίηση Ευθύνης 
Η Geopsis χωρίς να εγγυάται και συνεπώς να ευθύνεται, καταβάλλει την μέγιστη δυνατή προσπάθεια ώστε: οι πληροφορίες και το σύνολο του περιεχομένου που παρουσιάζονται στον διαδικτυακό της τόπο, στα έντυπα προϊόντα της, στα παράγωγα προϊόντα της μέσω των υπηρεσιών της, στους ψηφιακούς της χάρτες και εν γένει σε όλα τα προϊόντα της που διατίθενται στο ηλεκτρονικό της κατάστημα, από τρίτους διανεμητές, εντός και εκτός Ελλάδας, σε διαδικτυακά καταστήματα ή φυσικά καταστήματα / βιβλιοπωλεία, να διέπονται από τη μέγιστη ακρίβεια, σαφήνεια, χρονική εγγύτητα, πληρότητα, ορθότητα και διαθεσιμότητα. Ως εκ τούτου η Geopsis δεν ευθύνεται σε καμία περίπτωση για τυχόν ζημίες ή διαφυγόν κέρδος, άμεση ή έμμεση ζημία ή λήψη απόφασης προερχόμενη από την χρήση των εντύπων χαρτών ή βιβλίων της, των ψηφιακών χαρτών, των υπηρεσιών και εν γένει όλων των προϊόντων της.

 

Επιπλέον, οι έντυποι ή ψηφιακοί χάρτες Geopsis δεν αποτελούν τοπογραφικό ή κτηματολογικό τεκμήριο και ως εκ τούτου δεν μπορούν σε καμία περίπτωση να χρησιμοποιηθούν σε ένδικα μέσα για την επίλυση αστικών ή άλλων διαφορών, ούτε να χρησιμοποιηθούν ως αποδεικτικό μέσο σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση. Η αγορά, κατοχή και χρήση των έντυπων ή / και ψηφιακών βοηθημάτων (χαρτών κ.α.) της Geopsis αυτόματα συνεπάγεται την πλήρη και ανεπιφύλακτη απδοοχή των όρων αυτής της παραγράφου. 


Πολιτική Επιστροφών

Στην περίπτωση αγοράς έντυπων προϊόντων Geopsis, αποκλείεται η επιστροφή χρημάτων για προϊόντα που έχουν ανοιχτεί από την συσκευασία τους. Επιστροφή χρημάτων γίνεται αποκλειστικά μετά από την επιστροφή του έντυπου προϊόντος κλειστού στην συσκευασία τους (δείτε παρακάτω για λεπτομέρειες) και τον έλεγχό του από εμάς, εντός 15 ημερών από την ημερομηνία αγοράς. Τα έξοδα επιστροφής του προϊόντος βαρύνουν τον αγοραστή. Επιστροφές προϊόντων που δεν αγοράστηκαν από το ηλεκτρονικό μας κατάστημα ΔΕΝ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΔΕΚΤΕΣ. Κατάσταση ενημέρωσης προϊόντος: επιστροφές εντύπων προϊόντων λόγω δική σας θεώρησης ότι τα στοιχεία του χάρτη δεν είναι σωστά / επικαιροποιημένα, δεν γίνονται δεκτές. 
 

Προϊόντα της Geopsis που διατίθενται προς πώληση από το ηλεκτρονικό μας κατάστημα. Έντυποι χάρτες: εάν για οποιοδήποτε λόγο το προϊόν που λάβατε έχει ελαττώματα, οφείλετε να προχωρήσετε άμεσα στην επιστροφή του εντός 7 ημερών από την ημερομηνία παραλαβής. Σε αυτή την περίπτωση, θα αντικαταστήσουμε εμείς τον ελαττωματικό χάρτη με δικά μας έξοδα και έξοδα αποστολής. Οφείλετε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας στέλνοντάς μας φωτογραφία(ες) του προϊόντος, εστιασμένες στο ελάττωμα(τα). Επιστροφή χρημάτων για ελαττωματικά προϊόντα δε γίνεται δεκτή, παρά μόνον η αντικατάστασή τους. 
 

Προϊόντα της Geopsis που διατίθενται προς πώληση από τρίτους. Έντυποι χάρτες: εάν για οποιοδήποτε λόγο το προϊόν που λάβατε έχει ελαττώματα, οφείλετε να προχωρήσετε άμεσα στην επιστροφή του εντός 7 ημερών από την ημερομηνία παραλαβής προς το κατάστημα αγοράς. Οφείλετε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας στέλνοντάς μας φωτογραφία(ες) του προϊόντος, εστιασμένες στο ελάττωμα(τα). Επιστροφή χρημάτων για ελαττωματικά προϊόντα δε γίνεται δεκτή, παρά μόνον η αντικατάστασή τους. Επιστροφή χρημάτων για μη ελαττωματικά προϊόντα της Geopsis που πωλούνται από τρίτους, σε καμία περίπτωση δε γίνεται δεκτή.


Ψηφιακά προϊόντα της Geopsis. Αιτήματα επιστροφής ψηφιακών προϊόντων ή χρημάτων από αγορά ψηφιακών προϊόντων της Geopsis ΔΕΝ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΔΕΚΤΑ.

bottom of page